Karol Visnyai

Rating a informácie o Karol Visnyai

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Karol Visnyai 12275 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 130053. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 84.9968% spoločností je horších ako Karol Visnyai.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Karol Visnyai" href="http://karol-visnyai.sk-rating.com/">
   <img src="http://karol-visnyai.sk-rating.com/karol-visnyai.png" width="150" height="25" alt="Rating Karol Visnyai" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Karol Visnyai

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia